Skip to main content

Brädgårdsbilar

Vi erbjuder ett brett urval av brädgårdsbilar som är anpassade för olika behov och lastkapaciteter. Vårt fordonsflotta inkluderar flera varianter av brädgårdsbilar som kan möta olika krav och preferenser hos våra kunder.

För mindre transporter och laster har vi brädgårdsbilar sk. C-kortspickuper. Dessa fordon är idealiska för hantering av mindre mängder material eller för leveranser till platser med begränsad tillgänglighet.

För större laster och mer omfattande transportbehov erbjuder vi fullstora brädgårdsbilar som kan hantera betydligt större mängder material. Dessa fordon är utrustade med robusta funktioner och har tillräcklig lastkapacitet för att möta kraven från olika byggprojekt och industriella verksamheter.

Vissa av våra brädgårdsbilar är också utrustade med jibbar, vilket ger extra flexibilitet vid lastning och lossning av material. Jibbarna gör det möjligt att enkelt hantera laster på platser där det kan vara svårt att komma åt med konventionella lyftutrustningar.

Oavsett om det handlar om små eller stora transporter, har vi brädgårdsbilar som kan möta våra kunders specifika behov och säkerställa effektiv och säker hantering av material.